انتخابات افغانستان : بازی بزرگ

انتخابات افغانستان : بازی بزرگ

Back

نکات برجسته

نویسندگان کریستینا بینیت, شاونا واکفیلد, آندرو ویلدر
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 02, 2003
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

علیرغم اینکه اضرار برگزاری انتخابات قبل از وقت در شرایط بعد از جنگ ممکن بیشتر از فواید آن باشد، چنین بنظر میرسد که اداره آقای کرزی، سازمان ملل و سایر کشور های ذیعلاقه چون ایالات متحده مطمئن اند که امکان موفقیت انتخابات سال 1383 از خطرات آن بیشتر خواهد بود.این نشریه بحث میکند که خطر واقعی در اینست که مصارف گزاف منابع بشری و مالی برای انتخابات ریاست جمهوری به بهای ریفورم و تقویت سیستم حکومت تمام گردد.

فلتر جستجو

to


x