اختتام معافیت و تامین عدالت

اختتام معافیت و تامین عدالت

Back

نکات برجسته

نویسندگان راما مانی
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 02, 2004
مجموع صفحات ١١
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

هدف اساسی این نشریه توضیح پروسه تامین صلح در کشور میباشد. پروسه سیاسی تامین صلح در افغانستان بنابر اعلان معافیت از مجازات بی ثبات بوده و این موضوعی است که هم در کنفرانس بن و هم در لویه جرگه اضطراری از آن غفلت صورت گرفت.

فلتر جستجو

to


x