تجارت در حیطه قدرت: سیا ست بازار آزاد در افغانستان

تجارت در حیطه قدرت: سیا ست بازار آزاد در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان سارا لیستر, آدم پین
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 25, 2004
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این توضیح نامه روی معلومات مطالعه ای استوار است که روی سه بازار توسط کمک مالی بانک جهانی صورت گرفته بود یعنی مواد ساختمانی، قالین و کشمش. این مطالعه دریافت که گروه های کوچک معامله گران بالای فعالیت های عمده اقتصادی در افغانستان حاکم میباشند. و با داشتن روابط با نخبگان سیاسی و نظامی دیگر رقبای شان را محروم نموده اند.

فلتر جستجو

to


x