بررسی پیشرفت: گزارش جدید در باره اداره محل در افغانستان

بررسی پیشرفت: گزارش جدید در باره اداره محل در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آنی ایوانز, یاسین عثمانی
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 02, 2006
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در سال 1381 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و بانک جهانی یک مطالعه تحقیقاتی مشترک ادارات ولایتی افغانستان را راه اندازی نمودند. بخش اصلی این مطالعه مشتمل بر ماموریت هایی بود که به ولایات شش گانه بدخشان، بامیان، فاریاب، هرات، کندهار و وردک صورت گرفت. یافته ها و سفارشات این مطالعه در ورکشاپی که در اکتوبر 2003 به اشتراک بیش از 100 تن از مامورین ولایتی تدویر یافته بود، ارائه گردید.

فلتر جستجو

to


x