رهنمائی پیرامون انتخابات پارلمانی در افغانستان

رهنمائی پیرامون انتخابات پارلمانی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان اندرو رینالدز, لوثی جانز, آندرو ویلدر
تایپ کردن کتاب
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشریه آگوست 10, 2005
مجموع صفحات ٣۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این راهنما در مورد انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه معلومات ارائه میکندو شامل توضیحات در مورد پروسه انتخاباتی، فعالان ذیدخل و مسایل عمده در راستای انتخابات میباشد.

فلتر جستجو

to


x