معیشت های بدیل: حقیقت یا شعار؟

معیشت های بدیل: حقیقت یا شعار؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد, آدم پین
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 03, 2005
مجموع صفحات ١٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
هدف این نشریه وضاحت بخشیدن به موارد لازم برای پیشبرد موثر معیشت های بدیل منحیث یک هدف استراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر است. بحث ها و تبادل نظر روی دریافت ادامه راه حل این مشکلات صورت گرفته است تا از طریق پلان گذاری موثر برای مساعد ساختن شیوه های محو و ریشه کن کردن کشت کوکنار توجه لازم صورت گیرد.

فلتر جستجو

to


x