بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان 2005

بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان 2005

Back

نکات برجسته

نویسندگان آندرو ویلدر
تایپ کردن مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشریه دسامبر 02, 2005
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
شورای ملی جدید افغانستان با چالش های زیادی روبرو گردید تا تضمین نماید که مشکلات پارلمانی گذشته تکرار نشده است. این نشریه ارزیابی نمود که مبارزات انتخاباتی چگونه دایر شدند و در ولایات برنده گردیدند.

فلتر جستجو

to


x