از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان پامیلا هانت
تایپ کردن مقاله اجمالی
موضوع
زبان دری
تاریخ نشریه جدی ۰۱, ۱۳۹۴
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این توضیح نامه دلایل اینکه والدین اطفال شانرا به مکتب می فرستند یا نمی فرستند و چه عواملی بالای تصمیم شان اثر گذار است را مورد بحث قرار میدهد.

فلتر جستجو

to


x