از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان پامیلا هانت
تایپ کردن مقاله اجمالی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشریه دسامبر 22, 2015
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این توضیح نامه دلایل اینکه والدین اطفال شانرا به مکتب می فرستند یا نمی فرستند و چه عواملی بالای تصمیم شان اثر گذار است را مورد بحث قرار میدهد.

فلتر جستجو

to


x