از سردرگمی به یک دیدگاه: ساختار های حکومتداری محلی در افغانستان

از سردرگمی به یک دیدگاه: ساختار های حکومتداری محلی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان
تایپ کردن بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان
موضوع بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان
زبان Dari
تاریخ نشریه سرطان ۱۱, ۱۳۸۵
مجموع صفحات ١٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این توضیح نامه نقش شورای ولایتی  و کمیته های انکشاف ولایتی را از دیدگاه دولت برای اصلاح حکومتداری محلی مورد بررسی قرار میدهد.

فلتر جستجو

to


x