اسب در پشت گادی بستن؟ اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی در افغانستان

اسب در پشت گادی بستن؟ اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا پترسن, جیمس بلیویت, آصف کریمی
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 02, 2007
مجموع صفحات ١٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این توضیح نامه مینگارد که دولت باید پیش ازینکه به خصوصی سازی تصدی های دولتی که هم اکنون از نظر اقتصادی آنقدر آسیب نمیرسانند مبادرت کند، به دیگر اصلاحات ساختاری توجه نماید تا قوانین سرمایه گذاری کافی، امنیت و زیر بنا های کافی و مقررات قوی و شرایط برای سرمایه گذاری آماده گرددد.

فلتر جستجو

to


x