میزان بالای خطرات مربوط به خانواده های فقیری که در تلاشند تا امرار معاشی در شهرهای افغانستان ایجاد کنند، را کاهش دهید

میزان بالای خطرات مربوط به خانواده های فقیری که در تلاشند تا امرار معاشی در شهرهای افغانستان ایجاد کنند، را کاهش دهید

Back

نکات برجسته

نویسندگان استیفن شوت, پالا کانتور
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه بررسی میکند که چگونه خانواده ها در استراتژی های گره گشای عمدتاً کنش پذیری که غالباً آنها در حلقه ای از خطرات به دام می اندازد، درگیر شوند. در بسیاری از موارد خانواده ها تقریباً مورد هیچ گونه حمایت سازمانی قرار نمی گیرند.

فلتر جستجو

to


x