حاکمیت قانون؟ تلاش برای اصلاح پولیس ملی افغانستان

حاکمیت قانون؟ تلاش برای اصلاح پولیس ملی افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آندرو ویلدر
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 15, 2007
مجموع صفحات ٧۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این سند یک شرح کلی از بخش پولیس افغانستان ارائه میدهد؛ تلاش های مبنی بر ایجاد اصلاحات از سال 2002 را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی پنج مسئله مهم میپردازد که پرداختن به آنها برای رسیدن به اهداف ایجاد یک پولیس ملی موثر در افغانستان ضروری میباشد. 1) ایجاد یک دید مشترک از پولیس 2) اجرای استراتیژی جامع حاکمیت قانون 3) انتقال کمک های بین المللی به اصلاحات وزارت داخله 4) اولویت قرار دادن خصوصیات (کیفیت) پولیس به جای کمیت آن 5) اولویت قرار دادن پایداری مالی بخش امنیت.

فلتر جستجو

to


x