از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به افغا نستان ترجمه نسخه ششم

از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به افغا نستان ترجمه نسخه ششم

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
زبان persian
تاریخ نشر ژوئن 18, 2008
مجموع صفحات ٢۴٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
هدف نسخه ششم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان، بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. این راهنما، فهرست گسترده ی از اصطلاحات مربوط به کمک و مساعدت ها؛ مرور کلی نظام دولت در افغانستان؛ سلسله ی از نقشه های شهر ها و کشور؛ اسناد اصلی مهم، و راهنمای بسیط از آدرس ها و تماس هایی را فراهم می سازد که شامل ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی، تمویل کنندگان، و فعالین بین المللی می گردد. هر سال نسخهء جدیدی از این رهنما به نشر میرسد.

فلتر جستجو

to


x