مشکل پنهانی دوا در افغانستان: سو استفاده دوا های علاج امراض روانی

مشکل پنهانی دوا در افغانستان: سو استفاده دوا های علاج امراض روانی

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه پالیسی نامه
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 21, 2016
مجموع صفحات ٢٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

افغانستان در دهه گذشته به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک و هرویین در جهان شهرت یافت. بر اساس شواهد موجود تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته اند.

فلتر جستجو

to


x