از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به دولت ترجمه نسخه هفتم

از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به دولت ترجمه نسخه هفتم

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 25, 2016
مجموع صفحات ٢٨١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و چاپ می گردد. این رهنمود موارد ذیل را فراهم می سازد: طیف وسیعی از اصطلاحات مربوط به کمک ها و بازیگران، نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان، توضیح نامه های سیاسی ولایتی، سلسله از نقشه های کشور و شهر ها، اسناد کلیدی پایه، و یک فهرست گسترده از تماس ها که شامل نهاد های دولتی، غیر دولتی، کمک دهندگان و بازیگران بین المللی می باشد.

فلتر جستجو

to


x