چگونگی حمایت، طرز برخورد، وظایف و جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال 1388 رای دادند

چگونگی حمایت، طرز برخورد، وظایف و جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال 1388 رای دادند

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن, انا لارسن
نوع نشریه چکیده
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 02, 2009
مجموع صفحات ٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
چه چیزی سطح اشتراک و هیجان انتخابات سال ۱۳۸۸ را در کابل تشریح می کند؟ هرچند بعضی از رای دهنده گان رای دهی را وظیفه ملی شمرده و می خواستند که در پروسه دموکراتیک سهم داشته باشند، اکثریت هم بخاطر انگیزه های دیگری رای دادند. این نشریه بحث می کند که جهت درک برخورد های رای دهی در کابل لازم است تا بسوی فشار اجتماعی، انگیزه های مادی و آرزوی نمایش قوت اجتماعی و آرزوی سوار شدن بر اسب موفقیت نگاهی انداخت.

فلتر جستجو

to


x