رای دهی باهم چرا انتخابات سال 1388 افغانستان یک فاجعه بود و نبود

رای دهی باهم چرا انتخابات سال 1388 افغانستان یک فاجعه بود و نبود

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن, انا لارسن
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2010
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این مطالعه پروسه انتخاباتی سال 1388 را در سه ساحه مختلف کابل یعنی دشت برچی، قره باغ و استالیف بررسی میکند. انتخابات سبب ایجاد بحث ها و معامله های زیادی در اجتماعات گردید که موجب بمیان آمدن رای دهی گروهی گردید.

فلتر جستجو

to


x