مشروعیت از دست رفته؟ بعضی ار نظریات افغانها در مورد دولت، جامعه جهانی، و انتخابات 1388 نظر مختصری به رخداد های بعد از انتخابات

مشروعیت از دست رفته؟ بعضی ار نظریات افغانها در مورد دولت، جامعه جهانی، و انتخابات 1388 نظر مختصری به رخداد های بعد از انتخابات

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن
نوع نشریه چکیده
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2010
مجموع صفحات ٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
به تعقیب نتایج مبهم انتخابات ۱۳۸۸ خورشیدی افغانستان، نخستین نگرانی جامعه جهانی در آن مقطع زمانی، وسعت آسیب پذیری قانونمند بودن و مشروعیت دولت افغانستان بود. این نشریه مبتنی بر مصاحبه های است که در دوم انجام یافته و منظور آن ارائه بعضی از مفکوره ها، نظریات و برداشت های ابتدایی و یا اصلی در مورد مشروعیت و نگرش مردم در مورد پروسه انتخابات در افغانستان است.

فلتر جستجو

to


x