بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه Publicity
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 04, 2010
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در 1388 نشر گردید در مورد استراتژی تحقیق این اداره، رویداد ها، کتابخانه معلومات ارائه میکند.

فلتر جستجو

to


x