در جنگ، حلوا تقسیم نمی شود: بررسی پاسخ ها و رویکردها به عدالت انتقالی در افغانستان پس از ۲۰۰۱

در جنگ، حلوا تقسیم نمی شود: بررسی پاسخ ها و رویکردها به عدالت انتقالی در افغانستان پس از ۲۰۰۱

Back

نکات برجسته

نویسندگان اورځلا نعمت, سرینجوی بوس
زبان دری
تاریخ نشر مارس 25, 2021
مجموع صفحات ۴١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در طی چهل سال، همه طر فهای منازعه مسلحانه افغانستان حقوق بنیادین بری و قانون بشردوستانه بی نالمللی را نقض کرده اند. این واقعیت ناخوشایندی است که سرنوشت کشور را شکل داده و مخاطراتی را متوجه گفتگوهای قریب الوقوع بین الافغانی صلح می سازد. توافقنامه 2001 بن بر اهمیت شناسایی موارد نقض سیستماتیک حقوق بر و جنایات جنگی تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان شد. این کمیسیون ابتکارهایی را عملی کرده است. با این حال، رویکرد غالب در زمینه رسیدگی به جنایات جنگی از آن زمان به بعد فراموشی گذشته و تمرکز بر آینده (تیر په هیر یا فراموش نمودن گذشته) بوده است.

فلتر جستجو

to


x