جان گل

جان گل

Back

نکات برجسته

نویسندگان
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 13, 2020
مجموع صفحات ١۵
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در جریان روزهای که امریکا توافق نامه صلح را با طالبان امضاء می کند نیرو های آن کشور مواضع طالبان را بمبارد می نماید. در سال های ۱۹۸۰ میلادی قریه من در وسط جنگ میان رژیم کمونیستی آن زمان و مجاهدین قرار داشت. در میان یک جنگ ویرانگر و مخرب. پس از یک بمباردمانخانه ما بطور کامل ویران گردید. خوشبختانه یک مقدار پول و تریاک را که از قبل در زیر خاک پنهان کرده بودیمدر آن حمله از بین نرفته بودند.

فلتر جستجو

to


x