د افغانستان د اساسي قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

د افغانستان د اساسي قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

د افغانستان د اساسي قانون د تحلیل او پرهغه باندې د بحث پروژه غواړي په دې اړه چې اساسي قانون د خپلې لومړۍ لسیزې په اوږدو کې څنګه وځلید، څیړنې خپرې او بحث او خبرې اترې په مخ بوزي. دا پروژه د اساسی قانون له تصویب څخه لس کاله او د بن له جریان څخه دولس کاله وروسته د حقوقي او قانوني بحثونو دریځ او پرمختګ ته کتنه کوي او د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون د پرمختګ او انکشاف قانوني او سیاسي چاپیریال تر بیا کتنې لاندې نیسي، او د غټو قانوني سندونو ارزونه وړاندې کوي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( AREU) به یو لړ لیکنې چې د اساسي قانون غټې موضوعګانې لکه د قواوو جلاوالی (تفکیک)، د ټاکنو قانون، او اساسي حقونه ترکتنې لاندې نیسي، د پروژې د موخو د یوې برخې  په توګه، ترسره کړي. هره لیکنه به د اساسي قانون واقعي بحرانونه چې په تیرو لسو کلونو کې رامینځ ته شوي دي، څرګند کړي، او د هغو بنسټیز قانوني او سیاسي لاملونه به تر څیړنې لاندې ونیسي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( AREU) به د هرې لیکنې په اړه د خبرو اترو او بحثونو ګردي میزونه د اړوندو ګډون کوونکو په ګډون جوړ کړي.
د نوموړو لیکنو د سلسلې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره (AREU)  د لاندې عنوانونو په هکله خپلې لیکنې وړاندې کړي:
• د افغانستان د اساسي قانون په اړه یو لړ تبصرې چې د اساسي قوانینو په هکله د نړۍ د نامتو کارپوه ډاکتر هاشم کمالي له خوا لیکل شوي دي.
• د ټاکنو د اختلافونو د حل وضعیت، په ۲۰۱۰ کال کې د ټاکنو په ځانګړې محکمې باندې تمرکز،  په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د اساسي قوانینو پروفیسورې، غزال حارث /حارس؟ لیکنه.
• د قواوو د جلاوالي وضعیت، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس مرستیال او کمیشنر فرید حمیدي لیکنه.x