د افغانستان په لیسو کې سیاسي فعالیتونه

د افغانستان په لیسو کې سیاسي فعالیتونه

د زده کړې څانګه د دولت جوړونې له ډیرو مهمو اړخونو څخه ده، خو له شک پرته د زده کړې څانګې څېړنه په افغانستان کې له پامه غورځول شوې ده. د بهرنیو مرستندویو یوه عمده فرضیه دا ده، چې د دولتي زده کړې د وړاندې کېدو او عرضې په برخه کې کمي وده، تل په ښه حالت کې ده او دا چې یو زیات شمېر زده کوونکي له لیسو څخه فارغان کېږي، دا یو مثبته ځانګړنه یا شاخص دی. خو له دې سره، آیا دغه چاره تل رښتینۍ ده؟ داسې شواهد او څرګندونې موجودې دي، چې د کاري فرصتونو نشتوالی او د افغانستان دولت او زده کړې نظام د کړنو له څرنګوالي څخه نارضایتۍ، د دې لامل شوی، چې ناهیلي ځوانان توندلارو او راډیکالو ډلو ته مخه کړي. له هغه ځایه، چې ښوونځي ځوانانو ته د سیاسي او مدني زده کړو د لېږد لومړنۍ وسیلې دي، نو زده کړه ډېره سیاسي موضوع ده. په دغه پروژه کې هڅه کېږي، چې د افغانستان په لر او بر کې د ولسوالیو په کچه یو شمېر مطالعاتي قضیې مشخصې شي. په دغو ولسوالیو کې به له زده کوونکو سره مرکې ترسره شي، ترڅو وارزوي:
• آیا دوی سیاسي او ټولنیزې لېوالتیاوې لري، ان په ار کې؛
• اوسمهال زده کوونکي، په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو په اړه څومره خبرتیا لري، او دوی په خپله په دغو لانجو کې څرنګه دریځ خپلوي؛
• آیا په لیسو کې داسې ښوونکي او د زده کوونکي فعالان فعال دي، چې د ګروهو، لیدلورو پر خپراوي او دیني تبلیغ باندې لاس پورې کوي؛
• په لیسو کې کومې سیاسي ډلې فعالې دي او دوی څرنګه سیاسي جهت ګیرۍ لري؛
• کوم عوامل په دغو سیاسي ډلو کې د زده کوونکو د جلب او جذب لامل ګرځي؟


x