د ځمکی حقوق او اړیکې

د ځمکی حقوق او اړیکې

“د ځمکې ملکیت دکرنې پر سکټور د پام وړ اغیزه لری ، کوم چې په خپل وار به دنږدې راتلونکې لپاره د کلیوالی پراختیا لپاره د بنسټ ډبره وګڼل شی.”
د ځمکې د اړیکو په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې کار د۱۳۸۳-۱۳۸۲ کلونو د ځمکې د کلیوالی شخړې په اړه یوه څیړنه، او د ځمکې د شخړو د حل لپاره د افغانستان د حکومت د وړتیا د ارزولو یوه جلا څیړنه په ځان کې رانغاړی چې په ۱۳۸۸ کالکې بشپړه شوه.
د ځمکې او استوګنځی ملکیت پهافغانستان کې د وګړو او ټولنیز پایښت لپاره مهمې تګلارې رامنځته کوی. خو  د نفوسو د زیاتوالی او د اقتصادی نفوذ لرونکو لهخوا د ځمکو غصبولو په شان لاملونه  له وړاندې نه د موجودو ترینګلتیاوو سره په ګډه، اوس په هیواد کې د ځمکو څخه د ګټه اخیستلو یو شمیر شخړې رامنځته کوی. دغه شخړې د داسې قانون له لارې چې د ځمکې د ملکیت او لاسرسۍ دموجودومیکانیزمونو په بشپړ انعکاس ورکولو کې ډیر ځلی بریالی نه دى لا ډیریږی. ددولتی او ټولنیزملکیت ځمکو تر منځ د قانونی توپیر نشتوالی د شپنو او کروندګرو تر مینځ د قومی اړیکو پر بنسټ او یا هم کله نا کله دتاوتریخوالو څخه ډکو شخړو لپاره لاره هواره کړې ده – کوم چېزیاتره یې د ۱۹ مې پیړۍ له ورستیو موجود دی.  د څیړنیزو شواهدو په رڼا کې، دحکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې د شرایطو سره سم شخړو تهد رسیده ګۍ لپاره د مرکز او ټولنې په کچه  د یولړډیرو انعطاف منونکو او دقیقو میکانیزمونو سره په ګډه ددا ډول شخړود لاملونو پوهې ته په ښه توګه پراختیا ورکړی.x