د ښځو د رهبرۍ پراختیا

د ښځو د رهبرۍ پراختیا

PROMOTE IDIQ په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې (USAID) د تر ټولو سترې پانګونې ښودونکی دی، او د طالبانو د واکمني تر نسکورېدو وروسته د هغو سترو پروژو له جملې څخه ده، چې د دغه سازمان له خوا په افغانستان کې پلی کېږي. د IDIQ کاري سپارښتنه، دوې برخې لري، “د ښځو د رهبرۍ پراختیا” (WLD)، چې له IDIQ سره جوخت رامنځته شوی دی. د (WLD) پروګرام ټول ګډونوال (لومړنۍ ګټه اخیستونکې ډله) به د (WLD) له لارې په مستقیمه توګه د لوړې رهبرۍ په برخه کې روزنې ترلاسه کړي او دویمه کوچنۍ ډله یې، چې کم لوستي ځوانې ښځې په بر کې نیسي، د (WLD) دویمه ګټه اخیستونکې ډله ده)، او د پروموټ د نورو څانګو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. ” د کار او ژوند مهارتونو” د زده کړې په پروګرام کې ګډون وکړي، ترڅو دوی د دې جوګه شي، چې معنادارې او ګټورې دندې ته لاسرسی ومومي او په دې توګه پر دې وتوانېږي، چې د خپلې کورنۍ د مالي امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي. په ټولیزه توګه، (WLD) به ۲۵۰۰۰ ښځو ته روزنې وړاندې کړي، چې له دې جملې څخه (نژدې ۱۸۰۰۰ تنه یې لومړني او ۷۰۰۰ نور به یې دویمې درجې ګټه اخیستونکي وي).x