روغتیا

روغتیا

“د عامې روغتياوزارت  میړنۍ پريکړې کړې  دي، داسې نوې پرمختللې پاليسۍ يې خپلې کړي چېله جګړې وروسته چاپيريال لپاره  نوښت لرونکې او مناسبې دي، او خپلو موخو او نيتونو ته په رسيدو په کلکه  ټينګار کوي.”
د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې د افغانستان د روغتيايي پاملرنې وده کوونکي سيسټم او د موادو د ناسمې کارونې اړونده موضوعات څيړليدي.
د طالبانو له راپرځيدو وروسته سمدلاسه د هيواد د روغتيايي پاملرنې سيسټم وضعيت ډير بې نظمه وګڼل شو.  د زير بنا او روزل شوو کارکوونکو نشتوالی دحکومت د ټيټې وړتيا او د بيلابيلو فعالانوتر منځ د همغږۍ له نشتوالى سره ترکيب موندلیوو.  د ۱۳۸۵کمزورېوه، بدلون يېوموند.د عامې روغتيا فعال وزارت د يو لړ روښانه لارښودونو د پلي کولو لپاره پرتړون ولاړ سيسټم د کارولو له لارې په دې وتوانيده چې د روغتیايي پاملرنې په سکټورکې يو لړ پراخ اصلاحات رامنځته کړي. خو افغانستان لا تر اوسه هم د عامې روغتيا په برخه كې له یو لړ سترو ننګونو سره مخ دی او ددرد ضد درملو(Pain killers) په شا ن د مشروعو رواني موادو پراخه او له پامه غورځول شوې ناوړه کارونې په ګډون پر نشه يي توکو روږديتوب لا تر اوسه هم يو مهمه ستونزه ده.x