کډوالي او نړيوالې شبکې

کډوالي او نړيوالې شبکې


د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې (AREU) د ۲۰۱۲ کال په نومبر کې د مهاجرت په اړه  خپله نوی څیړنه، دا وار د هغو کوچنیانو په هکله پیل کړه چې له افغانستان څخه اروپا او آسترالیا ته د سفر او تګ په لار کې د ژوند د له لاسه ورکولو له خطرونو سره مخامخ کیږي. د پروژې موخه دا ده چې د هغو ځانګړو شرایطو او خوځونکو لاملونو په اړه لا ډیره پوهه او مالومات ترلاسه کړي چې افغان کوچنیان یوازې مهاجرت ته هڅوي. پروژه ډيرو استوونکو او لږ استوونکو ټولنو او همدا ډول توکمیزو لاملونو ته پرتلیزه کتنه کوي ترڅو ددې مسئلې په اړه  د راتلونکې پالیسۍ او استراتژیکي پلان جوړونې لپاره مالومات برابر کړي.

د څیړنې له یوې کیفي متودولوژۍ څخه په ګټې اخیستنې سره، څیړنه په عین حال کې هڅه کوي د خوځیدلو په هیواد ( افغانستان، ایران یا پاکستان) کې د افغان کوچنیانو، د هغوی کورنیو او ټولنو د راتلونکي پوهاوي د لوړولو لپاره، چې کیدای شي د نورو موسسو او ادارو په ګډون ترسره شي، مالومات راټول کړي.

تمه کیږي چې ددې پروژېلاس ته راوړنې د ۲۰۱۳ کال په دوبي کې رابرسیره شي.x