د تفکر او ارزونې څلور لاره

وېبلاګ

 

بلاګ

Some reflections on ‘The idea of Afghanistan’

بلاګ

100 Years of Afghan History in Writing

بلاګ

Some Lessons from Colombia’s Peacemaking Process for Afghanistan

له سیمی څخه کیسې

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې څېړونکي په سیمه کې فعال دي. دلته، مونږ له سیمی څخه د دوی کتنې تاسې ته وړاندې کوو، ځکه دغه چاره له لوستونکو سره مرسته کوي، چې د متن پوهیدل او پوهاوی په برخه کې ښه احساس ولري. زمونږ څېړونکي به دې برخې ته پاملرنه وکړي، چې کوم شیان او ولې نامتو شي، سیمې ته د دوی د وروستی سفر پرمهال کوم توپیرونه موجود وو، او همدارنګه دوی هغه لیدلوري شریکوي، چې دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو څخه راټول کړي، چې په کې وخت تېر کړی دی. له سیمی څخه کیسې، له سیمې څخه د لیدلورو د راټولولو له لارې، مونږ ته د چاپېریال په اړه غوره پوهاوی وړاندې کوي.

پاډکست

کوم پادکست ونه موندل شو

ویډیو

کومه ویډیو ونه موندل شوه
x