ما کی هستیم

قصه ما

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل تحقیقاتی و پژوهشی است که در شهر کابل موقعیت دارد که در سال 1381 به کمک نهاد های جامعه بین المللی در افغانستان، تاسیس گردیده است. هدف این اداره این است تا از طریق انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد، با کیفیت عالی و مرتبط با پالیسی در افغانستان، به طور فعالانه نتایج و یافته های تحقیقات اش را نشر نماید تا باشد از این طریق بر پالیسی ها و کارکرد نهاد ها اثر بگذارد. از طرف دیگر، این اداره با نشر تحقیقات اش تلاش می نماید تا فرهنگ تحقیق و پژوهش و آموزش را در کشور تقویت نماید. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور رسیدن به این هدف به طور فعال و از نزدیک با پالیسی سازان، فعالان جامعه مدنی، محققان و نهاد های کمک کننده در روند انکشاف افغانستان کار می نماید تا میزان استفاده از کتابخانه و تحقیقات این اداره را افزایش داده و در ضمن ظرفیت های تحقیق و پژوهش را هر چه بیشتر تقویت نموده و زمینه برای تحلیل، بحث و گفتمان را فراهم سازد. بورد رهبری واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان متشکل از نمایندگان سازمان های تمویل کننده، سفارتخانه ها، ادارات سازمان ملل متحد، و دیگر موسسات چند جانبه، جامعه مدنی افغانستان و متخصصان و کارشناسان مستقل می‌باشد. اداره همکاری های انکشافی و بین المللی سویدن (سیدا) تمویل کننده اصلی این اداره است. تحقیقات و پژوهش های مشخص این اداره در سال 1398 توسط کمک های ادارات ذیل تمویل می شوند: اتحادیه اروپا،انستیتوت امور بین المللی ناروی، پوهنتون مطالعات شرقی و افریقایی (سواس)، دفتر سازمان ملل متحد برای زنان، موسسه حمایت از اطفال، انستیتوت شاهی خدمات متحد و پوهنتون اِسکس. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان عضویت چندین کنسرسیوم انکشافی و بین المللی را دارد که شامل شبکه تحقیقی راه حل ها برای رفع افراط گرایی خشونت آمیز (ریسولف)، صندوق تحقیقاتِ چالش‌های جهانی (GCRF)، کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصئون (SLRC)، میکانیزم حل بحران و شیوه جامع اتحادیه اروپا برای مدیریت منازعات (EUNPACK) می شود.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توانست عنوان نهاد تحقیقاتی برتر افغانستان را در سه سال پی هم یعنی سال های 2017، 2018 و 2019 توسط انستیتوت لاودر در پوهنتون پنسلوانیای امریکا به دست آورد. این گزارش همچنان این نهاد را به عنوان سومین نهاد برتر آسیای مرکزی معرفی نموده است. همچنان، در سال 2018 مجله پراسپیکت بریتانیا (Prospect Magazine) این نهاد را به عنوان بهترین نهاد .تحقیقاتی بین المللی معرفی نمود.

ارزش ها

فعالیت های تحقیقی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مبنی بر این ارزش ها صورت می گیرند:

انعطاف پذیری و بی طرفی: تحقیقات و مطالعات این اداره به شرایط، تغییرات و تحولات افغانستان پاسخگو می‌باشد. این تحقیقات مبتنی بر معیار های اکادمیک و علمی جهانی صورت می گیرد اما اساس و مبنای این تحقیقات را، شواهد و یافته های ساحوی در داخل افغانستان، شکل می‌دهد.

پویایی: به مثابه یک اداره، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان غالباً با یک محیط کاری مملو از تهدیدات روحی و فزیکی مواجه می‌باشد. بر این اساس، یکی از عمده ترین ارزش های این اداره در سطح کل این است که در هنگام مواجهه با چنین تهدیدات، از پویایی کار گرفته و با تامین شرایط ایمنی و اطمینان خاطر از رفاه کارمندان در جریان کار خویش محتاط باشد.

دسترسی: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای تمام مردم این کشور متعهد می باشد. این اداره از طریق تحقیق و پژوهش های که پاسخگو به نیاز های مردم افغانستان باشد، آواز آنان را منعکس می سازد؛ به همین علت به طور مداوم تحقیقات و نشریات این اداره به زبان های دری و پشتو نشر می گردند. با این کار، اطمینان حاصل می شود که دانش تولید شده از جریان تحقیقات این اداره به دسترس عامه قرار گرفته و این تحقیقات برای آنان قابل فهم و درک می‌باشد.

دربرگیری و احترام متقابل: این اداره متعهد است تا فضای کاری ای را ایجاد نماید که در آن ارزش ها، دیدگاه ها و نظریات کارمندان اش دخیل بوده و مورد احترام قرار گیرد؛ تا بدین وسیله بتواند تنوعی را که در این جامعه وجود دارد از طریق فعالیت هایش منعکس بسازد. همچنان، تمام تحقیقات و نشریات این اداره مبتنی بر اصل احترام متقابل صورت گیرند که در آن احترام به نظریات جوامع دخیل برای تحقیق و موضوع تحقیق مد نظر گرفته شده باشد.

دور نمای این اداره

چشم انداز و دورنمای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این است که تصامیم مربوط به پالیسی در اینجا بر اساس شواهد، گفتمان، بحث آزاد و آگاهی کامل صورت گیرد و این اداره معتقد است که این‌کار سبب انعکاس نیاز ها و اولویت های مبرم مردمان این کشور شده و باعث طرح، تدوین و تطبیق برنامه های انکشافی و پالیسی های بهتر و مفیدتر، برای این کشور می گردد.

مأموریت

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به مثابه یک نهاد مستقل، غیر انتفاعی و بی طرف که توسط خود افغان ها مدیریت و رهبری می شود، مأموریت دارد تا از طریق انجام تحقیق و پژوهش با کیفیت عالی روی پالیسی ها و کارکرد ها اثر گذاشته و علم و دانش را از طریق این تحقیقات تولید و نشر نماید تا بدین وسیله توانسته باشد فرهنگ تحقیق و آموزش را در افغانستان بیشتر ترویج نموده و تقاضا برای تحقیقات مبتنی بر شواهد و واقعیت ها را بر انگیزد.

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

پیام رئیس این اداره

جای بس افتخار و خوشی است که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را به شما معرفی می نمایم. من از نزدیک شاهد بوده ام که یافته های تحقیقات و پژوهش های که در این اداره انجام می شوند، در سطوح مختلف به طور وسیع و گسترده تاثیر گذار بوده است. این اداره سعی می نماید تا روی مسائل مهم و کلیدی زمینه بحث و گفتمان را از طریق فعالیت های تحقیقی اش، ایجاد نموده و چنین مباحث و گفتمان ها را شکل داده و راه اندازی نماید تا روی طرح و تدوین پالیسی ها و حتی روند تطبیق هرچه بهتر این پالیسی ها اثر بگذارد. این اداره تمام فعالیت هایش را فقط و فقط به منظور ساختن افغانستان بهتر انجام می‌دهد. به عنوان اولین زن افغان که مسئولیت رهبری این نهاد پژوهشی را بر عهده دارم، مسرت دارم که در اداره ای کار می کنم که اصل فراگیری و شمولیت را به عنوان یکی از ارزش های اساسی اش، نه تنها پذیرفته، بلکه عملاً این اصل را تشویق و تقویت می‌نماید. در جریان مأموریت و وظیفه ام در این اداره، یکی از اساسی ترین اولویت های کاری ام این بوده تا اطمینان حاصل نمایم که اصل شمولیت و تنوع در ماحول کاری و نیز در کار های که این اداره انجام می‌دهد هرچه بیشتر تطبیق و عملی شود. به همین منظور ما خود را مطمئن می سازیم که تحقیقات ما نمایانگر تنوعی که در افغانستان وجود دارد، باشد. علاوتاً، ما خود را مطمئن می‌سازیم که فعالیت مان برابر با معیارهای جهانی و قابل دسترس و قابل درک برای همه جهانیان باشد (از طریق نشر تحقیقات به زبان انگلیسی) و مخصوصاً این فعالیت ها برای افغان ها قابل درک و قابل دسترس باشد. به همین منظور، تقریبا همه تحقیقات و نشریات این اداره به زبان های دری و پشتو تولید و نشر می‌گردند. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خوشبختانه این توانایی را دارد تا خود را به محیط و ماحول متغییر افغانستان، وفق بدهد. طوری که اوضاع و محیط سیاسی، امنیتی و اجتماعی این کشور طی سال های گذشته تحول یافته است، ما توانسته ایم تمرکز و توجه فعالیت های تحقیقی و پژوهشی مان را در محور شش ساحه استراتیژیک که از عمده ترین چالش های افغانستان اند، تغییر بدهیم. این امر ما را قادر ساخته است تا تحقیقات به موقع و با کیفیت عالی را تولید و نشر کرده؛ با گروه ها، افراد و نهاد های مختلف ملی و بین المللی که در امور این کشور دخیل اند، ورکشاپ ها و مجالس مهم و مختلف را دایر نموده؛ و از این طریق یافته ها و نتایج تحقیقات مان را با سفارشات مشخص جهت رسیدگی به چالش های این کشور، ارائه کنیم. در این اداره، تمام تلاش های مان را بر این وقف نموده ایم تا فرهنگ تحقیق و پژوهش را در افغانستان ترویج و تشویق نماییم. ما به این مأمول از طریق بلند بردن ظرفیت دیپارتمنت تحقیقی این اداره که توسط افغان ها مدیریت می شود، می رسیم. بر علاوه، اداره ما از نزدیک و بطور مداوم با نهاد های اکادمیک و علمی در افغانستان کار نموده تا اطمینان حاصل شود که کارمندان و محصلان این نهاد ها از منابعی که این اداره در بخش تحقیق و پژوهش دارد، مستفید شوند. برای افغانستان، سال ۲۰۱۹ میلادی یک سال مهم و حیاتی می‌باشد و ممکن است در این سال چالش‌های جدید استراتیژیک از نظر سیاسی و امنیتی، پدید آیند. بنابر این ، مأموریت و وظیفه شخصی ام این است تا توجه و تمرکز فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی این اداره را ثابت نگهدارم؛ مخصوصاً در چنین موقعی که حتی بیشتر از قبل، به تحقیقات مبتنی بر شواهد و واقعیت ها به منظور تاثیر گذاری روی پالیسی ها، بیشترین نیاز وجود دارد.

تیم کاری ما

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

“داکتر اورځلا نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. وی کارشناس مردم شناسی بوده که سند دکترای خویش را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین و آفریقایی پوهنتون لندن (SOAS) و سند ماستری اش را در بخش برنامه ریزی انکشافی از کالج پوهنتون لندن (UCL)، به دست آورده است. او در جریان جنگ های گذشته، دارای تجربۀ 14 سالۀ مهاجرت در پاکستان است. با این حال، نامبرده کوشید تا با تمرکز به انکشاف مسلک خود، به بهبود وضعیت کمک نماید. در عین حال، داکتر نعمت با ارائه برنامه های آموزشی، اعمار مکاتب، حمایت از زنان قربانی خشونت و تأمین صلح برای کودکان، به افراد محروم جامعه کمک کرده و از آنان حمایت نموده است. داکتر نعمت با ارائه حمایت ها، در طی بیش از 14 سال زندگی مسلکی اش، با مردمان، سازمان های ملی و بین المللی مختلف کار کرده است. وی در سازمان های انکشافی و پست های مختلف حکومتی ایفای وظیفه نموده و به نمایندگی از افغانستان و زنان افغان در شمار زیادی از همایش ها و کنفرانس های بین المللی و ملی شرکت ورزیده است. او در مجمع جهانی جوانان در سال 1388 و در برنامۀ
(Yale Greenberg World Fellows) ، به عنوان رهبر جوان جهان انتخاب گردید؛ همچنان نامبرده جایزۀ (Isabel Ferror) را برای آموزش زنان و جایزۀ کمکهای بشردوستانۀ سازمان عفو بین الملل برای کودکان و زنان به دست آورد. داکتر نعمت پس از تکمیل تحصیلات و تدریس در کورس های انکشاف بین المللی پوهنتون (SOAS) ، دوباره به کابل بازگشته و به حیث مشاور رییس جمهور در بخش حکومتداری محلی به ایفای وظیفه کرده است.”

orzala@areu.org.af

داکتر نیشانک موتوانی

معاون

داکتر نیشانک موتوانی بر محور های درگیری، امنیت و دیپلماسی که بیشتر متمرکز روی این مسائل در افغانستان و منطقه است، کار می کند. او مسئولیت مدیریت پروژه های را که توسط سازمان های بین المللی تمویل می شوند، دارد؛ بر علاوه، نیشانک مسئول توسعه و تطبیق استراتیژی این اداره در بخش تأمین روابط و رسیدگی به چالش‌های برنامه های تحقیقی افغانستان، می باشد.
نیشانک روی متغییر های منطقوی منازعات فراملتی – با تمرکز روی منازعات و جنگ در افغانستان -، میکانیزم و روش های اعتماد سازی برای همکاری های منطقوی، مذاکره با گروه های مخالف مانند طالبان، و استراتیژی هسته ای، تحقیق و پژوهش می نماید.وی، مدرک دوکتورای خویش را در سیاست و روابط بین الملل از پوهنتون نیو ساوت ویلز، دو مدرک ماستری در بخش مطالعات استراتیژیک و دیپلوماسی از پوهنتون ملی آسترالیا، و مدرک لیسانس اش را در اقتصاد از پوهنتون نورت ایسترن در بوستون امریکا، به دست آورده است.

nishank@areu.org.af

محمد حسن وفایی

مدیر تحقیق و پژوهش

وفایی مدیر تحقیق و پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌باشد. وی بیش از 15 سال در زمینهه های حکومتداری، جندر (جنسیت)، مصئونیت اجتماعی، دموکراسی سازی و مسائل مرتبط به توسعه و انکشاف جامعه، تجربه کاری دارد. او مدرک لیسانس و ماستری اش را در علوم سیاسی از پوهنتون کاتب به دست آورده است. همچنان، او در انستیوت تحصیلات عالی گوهرشاد در کابل، تدریس نموده است.
وفایی به حیث مشاور سیاسی با مأموریت های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کابل و نیز با سازمان های غیر دولتی بین المللی منجمله انستیتوت دموکراسی بین المللی و انستیتوت انکشاف بیرون مرزی کار نموده است. وی کارهای وسیع و گسترده ای را در سراسر افغانستان انجام داده و مقالاتی را در باره پارلمان و انتخابات افغانستان، دیدگاه نمایندگان مجلس، انتخابات شوراهای محلی و بازگرداندن معیشت از طریق توسعۀ جامعه محور، نوشته است.

wafaey@areu.org.af

احمد مسعود

مسئول تأمین روابط و ارتباطات

احمد مسعود به عنوان مسئول تأمین روابط و ارتباطات در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مشغول به کار است. او در بخش های ارتباطات و تأمین روابط، و پالیسی سازی با سازمان های مختلف در سطوح ملی و بین المللی، دارای بیش از 12 سال تجربه کاری می‌باشد. مسعود در قسمت تدوین سفارشات پالیسی و همچنین در توسعه و پیاده سازی استراتیژی برای ترویج تحلیل پالیسی ها، موفقانه با این اداره همکاری نموده است. وی دارای مدرک (EMB) در مدیریت عمومی بوده و نیز دیپلوم افتخاری را در روزنامه نگاری آزاد و نویسندگی به دست آورده است. گزارش های تحلیلی و داستان های وی در سرویس های خبری جهانی و نشریات چاپی، ظاهر شده اند.

masoud@areu.org.af

x