تأثیرات اصلاحات سکتور آب بالای تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

تأثیرات اصلاحات سکتور آب بالای تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان اتل احمدزی, مجیب احمد عزیزی, خالد بهزاد
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 26, 2017
مجموع صفحات ٣٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی قانون آب را بر اساس اصول مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM) مرعی االجرا ساخت و هدف آن تبدیل زراعت به محرکه - فعال اقتصاد کشور بود. هرچند این سکتور ظرفیت های بالقوه برای کمک به توسعه پایدار کشور را دارد، اما پویایی آن به شدت وابسته به موثریت و کفایت شبکه های آبیاری بوده که ۹۵ درصد منابع آب – کشور را احتوا می نماید. با معرفی اصلاحات مذکور توسط قانون آب، چارچوب های نهادی و میکانیزم های کاری جدید مبتنی بر أصول مدیریت همه جانبه منابع آب در سطوح مرکزی، حوزه دریایی وحوزه فرعی دریایی شکل گرفت. این اصلاحات بالای باز سازی مدیریت آب بر اساس حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی تمرکز می نماید. در این تحقیق تاثیرات اصلاحات نامبرده بالای بهره وری اقتصادی بررسی گردیده است.

فلتر جستجو

to


x