در تماس باشید

با ما کار نمائید

از آوان تاسیس این اداره در سال 1381، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در انجام تحقیقات به موقع و جدید، پیشگام بوده است. نشریات این اداره یا نهاد تحقیقاتی که شامل مقالات تحلیلی، مقالات معلوماتی/توضیحی و پالیسی نامه ها می باشد، به مسائل بسیار کلیدی مربوط به روند انکشاف افغانستان از قبیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یافته های تحقیقات و پژوهش های این اداره روی پالیسی سازی و برنامه سازی در کشور اثرگذار بوده است. محققان ما در سراسر افغانستان و مناطق دور دست ولایات سفر نموده اند تا دیدگاهای مناطق محلی را جمع آوری نمایند؛ که از این دیدگاه ها در نشریات و تحقیقات این اداره استفاده شده و روی تعیین مسیر بحث های ملی (روی موضوعات مربوط به افغانستان)، نقش مهمی را ایفاء نموده اند.

نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نه تنها روی پالیسی ها اثر گذاشته بلکه برای انجام تحقیقات و پژوهش های که توسط محصلان، محققان و پژوهشگران مستقل صورت می گیرند نیز بسیار مهم و قابل استفاده بوده است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توجه بین المللی را نیز به خود جلب نموده ؛ این اداره در حوزه های مختلف جوایزی را به دست آورده است. در این میان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این افتخار را دارد که پیهم طی سه سال متواتر یعنی 1396، 1397، و 1398 توسط انستیتوت لاودر از پوهنتون پنسلوانیای امریکا، بلند ترین مقام یک نهاد تحقیقاتی را در افغانستان کسب نموده است.

کار مشترک این اداره با محققان مستقل، دانشمندان، انستیتوت های علمی و اکادمیک، نهادهای تحقیقاتی و کنسرسیوم ها، یکی از دلایل اصلی موفقیت این اداره در تولید و نشر تحقیقات با کیفیت عالی بوده است. در صورتی که علاقمند به مشارکت و همکاری با ما در قسمت تحقیق هستید، و یا پیشنهادی برای تحقیق دارید که شامل حوزه های موضوعی تحقیقات ما می شود، خوشحال خواهیم شد تا با ما در تماس شوید.

ثبت نام برای اطلاعیه

ارتباط آنلاین با ما

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، شهر نو، کابل، افغانستان

۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۵

۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸

areu@areu.org.af

متصل شوید

x