چهارراه تفکر و تحلیل

بلاگ

بلاگ

Dare to step…

بلاگ

Some reflections on ‘The idea of Afghanistan’

قصه های ساحوی

محققان این اداره عملاً در ساحه کار می نمایند. در اینجا، مشاهدات خود را از ساحه ارائه می نمائیم تا این که خوانندگان درک و احساس بهتر از موضوعات تحقیقی را به دست آورند. محققان ما رویداد ها و مشاهدات خود را و این که چه تغییرات را پس از آخرین سفر شان در ساحه مشاهده نموده اند، در اینجا به تصویر کشیده و ارائه می نمایند؛ و همچنان، دیدگاه ساکنین مناطق ساحوی را که با آنها مصاحبه نموده اند، شریک می‌نمایند. هدف از ارائه داستان های ساحوی با ارائه دیدگاه ها و نظریات ساحوی، این است که درک ما را از محیط مربوطه غنی تر بسازد.

پادکست

هیچ پادکستی یافت نشد

ویدیو ها

هیچ ویدیویی یافت نشد
x