فیچر

په رسنیو کې زموږ یادونې

د امریکا غږ

سولې خبرو کې د نشه یي توکو غیرقانوني تولید له پامه غورځول شوی – څیړنه

د امریکا غږ

د افغانستان یو تحقیقاتي مرکز نړیواله جایزه وگټله

مشال راډیو

د افغانستان د تحقيقاتو او ارزيابۍ ادارې د خبريالانو وژنې غندلې دي

Afghan.Asia

.د دوامداری پرمختیایی موخو په اړوند د کرنې او طبیعی زیرمو د مدیریت ورکشاپ

د امریکا غږ

سرور دانش: په اساسي قانون کې تعدیل ستونزې جوړوي

بی بی سی

.دانش: فدرالي او پارلماني نظامونه په افغانستان کې د پلي کېدا نه دي

جایزې او لاسته راوړنې

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د پنسلوانیا پوهنتون د لارډ انستیتوت له خوا د ۱۳۹۷ کال د فکری بنسټونو د ډلبندی په راپور کې، چې په ۱۳۹۸ کې خپره شوه، د نړۍ د ۱۴۵ غوره څېړنیزو بنسټونو ترمنځ (چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره په دغه ډله کې یوازینی افغان څېړنیز بنسټ دی)، ۲۶ ام مقام لری.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د پنسلوانیا پوهنتون د لارډ انسټیټوټ له خوا د ۱۳۹۶ کال د فکری بنسټونو د ډله بندی په راپور کې، چې په ۱۳۹۷ خپره شوه، د مرکزی اسیا د ۶۵ څېړنیزو فکری بنسټونو ترمنځ، ۵ ام مقام لری.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د پنسلوانیا پوهنتون د لارډ انستیتوت له خوا د ۱۳۹۷ کال د فکری بنسټونو د ډلبندی په راپور کې، چې په ۱۳۹۸ کال کې خپره شوه، د افغانستان په کچه د ترټولو لومړی څېړنیز بنسټ په توګه وپېژندل شوه.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې، د بریتانیا د پراسپیکټ مجلې له خوا د ۱۳۹۷ کال د ترټولو غوره نړیوال فکری څېړنیز بنسټ جایزه ترلاسه کړه.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د پنسلوانیا پوهنتون د لارډ انستیتوت له خوا د ۱۳۹۷ کال د فکری څېړنیزو بنسټونو د ډلبندی په راپور کې، چې په ۱۳۹۸ کې خپره شوه، د نړۍ د ټولنیزې پالیسۍ د ۱۱۰ غوره څېړنیزو بنسټونو ترمنځ، ۵۵ ام مقام لری.

حواله او اقتباسونه

994

حواله او اقتباسونه

په علمی ژورنالونو، کتابونو او نورو خپرونو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې پر څېړنو او څېړنیزو کارونو باندې حواله ورکول کېږی. یادشوې شمېرې، د دې تصویر وړاندې کوی، چېرې چې په علمی خپرونو کې زمونږ پر څېړنو حواله ورکړ شوی او د ترلاسه کېدو او تعقیبولو وړ دی. خو په یو زیات شمېر حالتونو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له څېړنو څخه ګټه اخیستل شوې او پرې ټینګار شوی، چې د تعقیبولو او ترلاسه کېدو وړ نه دی؛ لکه د څیړنیزی بنسټونو په راپورونو، دولتی او نړیوالو خپرونو او د غیردولتی موسسو په راپورونو کې.

x